2022

Gutianshan CSPs Publications

Quan-Cheng Wang, Liu-Ming Yang, Ge Song, Sheng-Sheng Jin, Hang-Wei Hu, Fuzhong Wu, Yong Zheng* and Ji-Zheng He. 2022. The accumulation of microbial residues and plant lignin phenols are more influenced by fertilization in young than mature subtropical forests. Forest Ecology and Management. 509: 120074. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120074.